Skörd av potatis 2016

Preliminära uppgifter

Publiceringsdatum: 2016-12-07

Referensår: 2016 Produktkod: JO0603 Ämnesord: Odling, Skörd

Gunnel Wahlstedt, SCB 010-479 62 45 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Återhämtning för skörden av matpotatis

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 552 500 ton år 2016. Årets totalskörd är 5,2 % högre än 2015 års slutliga skörd och i nivå med femårsgenomsnittet. Det innebär en återhämtning jämfört med fjolårets rekordlåga totalskörd.

Västerbottens län och Norrbottens län har 43 % respektive 33 % högre totalskörd jämfört med fjolårets låga skörd. Örebro och Gotlands län har 19 respektive 18 % högre totalskörd jämfört med föregående år. Västra Götalands län har uppemot 14 % högre totalskörd än föregående år främst tack vare en ökad odlings­areal. För övriga län är totalskördarna i nivå med föregående års resultat för länen.

Fyra län dominerar odlingen av matpotatis: Skåne, Hallands, Västra Götalands och Östergötlands län. Tillsammans står de i år för 76 % av landets totala matpotatisskörd.

Arealen matpotatis ökade med 600 hektar

Den främsta orsaken till den ökade totalskörden är att arealen matpotatis ökat. Den preliminära arealen matpotatis uppgick i år till 17 260 hektar på riksnivå. Det är en ökning med omkring 600 hektar eller 3,7 % jämfört med föregående års slutliga statistik som visade den lägsta areal som dittills redovisats. Arealökningen mätt i hektar var allra störst i Skåne och Västra Götalands län. I Östergötlands län minskade däremot arealen med 120 hektar jämfört med året innan.

Hög skörd för stärkelsepotatisen

Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Hektarskörden beräknas till 45 040 kilo per hektar vilket är 2 080 kilo eller 4,8 % över föregående års höga hektarskörd och 6,9 % högre än femårsgenomsnittet. Den totala skörden beräknas till 310 000 ton, vilket är 11,8 % högre än föregående års resultat. Matpotatis som kan komma att levereras för användning till stärkelseproduktion ingår inte här utan redovisas som matpotatis.

Hitta på sidan

Till toppen