Skörd av potatis 2017

Preliminära uppgifter

Publiceringsdatum: 2017-12-07

Referensår: 2017 Produktkod: JO0603 Ämnesord: Odling, Skörd

Gunnel Wahlstedt, SCB 010-479 62 45 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Höstregnen gjorde att all potatis inte kunde skördas

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 528 000 ton år 2017. Årets totalskörd är 4,4 % lägre än 2016 år och 3,4 % lägre än femårsgenomsnittet. Det innebär en totalskördenivå på samma låga nivå som åren 2006, 2007 och 2015.

Fyra län dominerar odlingen av matpotatis: Skåne, Hallands, Västra Götalands och Östergötlands län. Tillsammans står de i år för 77 % av landets totala matpotatisskörd.

Skörden av stärkelsepotatis fortsätter att öka

Den främsta orsaken till den ökade totalskörden för stärkelsepotatis är att arealen ökat. Arealen stärkelsepotatis ökade med 600 hektar eller 8,7 % från 2016 och uppgår 2017 till 7 480 hektar.

Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Hektarskörden beräknas till 44 100 kilo per hektar. Den totala skörden beräknas till 330 000 ton, vilket är 6,4 % mer än 2016. Statistiken redovisas inklusive odlingar avsedda för utsädesproduktion. Matpotatis som kan komma att levereras för användning till stärkelseproduktion ingår inte här utan redovisas som matpotatis.

Stora obärgade arealer

Obärgade arealer för matpotatis beräknas för landet som helhet uppgå till 630 hektar (3,7 %). De största obärgade arealerna redovisas i Hallands och Skåne län, med 230 respektive 160 hektar obärgade. Gotlands och Norrbottens län har 70 respektive 50 hektar obärgat. Många odlare har i år fått lämna mindre delar av fälten obärgade, men det finns också odlare som tvingats lämna stora arealer obärgade. Enskilda brukare har drabbats hårt. För potatis för stärkelse beräknas 180 hektar eller 2,3 % av arealen vara obärgad på riksnivå. De obärgade arealerna finns främst i Skåne och Blekinge län, som drabbades av regn innan skördearbetet hunnit avslutas.

Hitta på sidan

Till toppen