Skörd av potatis 2019

Preliminär statistik

Publiceringsdatum: 2019-12-06

Referensår: 2019 Produktkod: JO0603 Ämnesord: Odling, Skörd

Gunnel Wahlstedt, SCB 010-479 62 45 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Hektarskörden av matpotatis 18 % högre än i fjol

Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis beräknas för år 2019 till 33 050 kilo per hektar, vilket är 4 970 kilo per hektar (18 %) mer än föregående års slutliga skattade hektarskörd och 8 % mer än genomsnittet för de fem närmast föregående åren.

Totala skörden av matpotatis är 3 % mer än femårssnittet

Totalskörden av matpotatis beräknas för riket till 538 200 ton (se tabell 1). Det är en ökning av skörden med 89 100 ton eller 20 % mer än 2018 års slutliga totalskörd. Jämfört med femårsgenomsnittet är det 17 300 ton (3 %) mer. I totalskörden inräknas uppemot 65 000 ton skördat som färskpotatis. Fyra län dominerar odlingen av matpotatis: Skåne, Hallands, Västra Götalands och Östergötlands län. Tillsammans står de för 78 % av landets totala matpotatisskörd.

Gotlands, Västra Götalands och Örebro län har 36, 35 respektive 32 % högre totalskörd än år 2018. Skåne, Hallands, Dalarnas och Östergötlands län har 17, 16, 15 respektive 13 % högre totalskörd. För övriga län med redovisade resultat, Västerbottens och Norrbottens län, är skillnaderna i skördenivå mellan år inte statistiskt säkerställda.

Arealen matpotatis, som används för beräkning av totalskördar, uppgick år 2019 på riksnivå till 16 280 hektar. Det är en ökning med 290 hektar jämfört med 2018.

Totala skörden av stärkelsepotatis är 6 % över femårssnittet

Den totala skörden potatis för stärkelse beräknas till 309 500 ton, vilket är 13 % mer än 2018 och 6 % mer än femårsgenomsnittet (se tabell 2). I beräkningarna av hektar- och totalskördar ingår även utsädesodlingar. Matpotatis som kan komma att levereras för användning till stärkelseproduktion ingår inte här utan redovisas som matpotatis. Den odlade arealen potatis för stärkelse minskade med 550 hektar jämfört med 2018 och uppgick till 7 370 hektar. Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län.

Hitta på sidan

Till toppen