Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2001

Preliminära uppgifter för riket

Publiceringsdatum: 2001-11-16

Referensår: 2001 Ämnesord: Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Årets spannmålsskörd något under genomsnittet

En preliminär beräkning baserad på intervjuer med ca 1 000 lantbrukare visar att årets totalskörd av spannmål blir 5,4 miljoner ton. Det är ca 4 procent mindre än genomsnittet för de fem senaste åren och i nivå med Jordbruksverkets prognos i augusti. Liksom ifjol utgör höstvete en stor andel av den totala spannmålsskörden.
Hela 2,1 miljoner ton eller ca 40 procent av spannmålsskörden
består av höstvete.

Fortsatt minskning av oljeväxtodlingen

Totalskörden av raps och rybs beräknas bli omkring 110 000 ton, vilket är cirka 20 procent mindre än genomsnittet för de fem senaste åren. Årets hektarskördar av raps och rybs ligger överlag högre än normskördarna, men den minskade odlingen leder till att totalskördarna blir lägre.

Stora variationer

Skördesäsongen kan i år delas in i två perioder – en med fina väderförhållanden som resulterade i grödor med bra kvalitet och en med regn som ledde till groddskador och andra kvalitetsproblem. Det har rapporterats om kvalitetsskador som i vissa fall har lett till att skörden har kasserats eller att kvantiteter som skulle bli brödsäd har fått klassas som fodersäd. Preliminära beräkningar visar att obärgade arealer förekommer i större utsträckning än vanligt. På riksnivå blev mellan 2-5 procent av arealen för flera av spannmålsgrödorna oskördad.

Sen skörd ger osäkra resultat

Den utdragna skörden gör att resultaten är mer osäkra än normalt. Det beror bl.a. på att en del av de lantbrukare som säljer skörden under hösten inte hade hunnit få slutgiltigt besked om kvantiteterna vid intervjutillfället.

Hitta på sidan

Till toppen