Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2002

Preliminära uppgifter för län och riket

Publiceringsdatum: 2002-12-13

Referensår: 2002 Ämnesord: Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Bra skörd per hektar i Västsverige och i Norrland

Skördeutfallet per hektar har för de flesta grödorna varit något högre än normalt i de västra delarna av Sverige och i Norrland. Stockholms, Uppsala och Gotlands län är andra exempel på län som visar hektarskördar som är jämförelsevis höga. I Skåne är skörden per hektar för många av grödorna i nivå med genomsnittet för de senaste åren. Dessa resultat och annan regional statistik om 2002 års skörd av spannmål, ärter och oljeväxter har sammanställts utifrån uppgifter från drygt 4 000 lantbrukare.

Totalskörden av spannmål normal

Den total skörden av spannmål beräknas till 5,5 miljoner ton. Det motsvarar
ungefär genomsnittet för de fem senaste åren. Hektarskördarna är förhållandevis höga men spannmålsarealerna har minskat med fyra procent jämfört med i fjol och med åtta procent jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren. En faktor som också verkar sänkande på den totala skörden är att många lantbrukare inte kunde genomföra en normal höstsådd förra hösten på grund av mycket regn. Det fick till följd att det i år blev mindre arealer av höstsådda grödor som normalt ger högre skörd per hektar.

Tidig skörd

Tröskningen kom igång tidigt och kunde genomföras under gynnsam väderlek. Det torra höstvädret underlättade skördearbetet och medförde låg andel obärgad areal, preliminärt 0,3 procent jämfört med 2,9 procent av spannmålsarealen 2001.

Hitta på sidan

Till toppen