Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

Preliminära uppgifter för riket

Publiceringsdatum: 2003-11-18

Referensår: 2003 Ämnesord: Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Totalskörden av spannmål normal

Årets totala spannmålsskörd blir 5,3 miljoner ton, det visar en preliminär beräkning som baseras på intervjuer med 1 000 lantbrukare. Resultatet når inte riktigt upp till förra årets totalskörd, men är i nivå med genomsnittet för de fem senaste åren. Skördeutbytet per hektar är lågt för de höstsådda spannmålsgrödorna, särskilt för höstvete. De låga hektarskördarna uppvägs dock av att spannmålsarealen har ökat med nästan 3 procent jämfört med föregående år.
Arealen med höstvete var rekordstor, men alltför torrt väder i samband med
sådden medförde att utsädet hade svårt att gro. Fälten med höstvete var ofta ojämna och skörden per hektar blev den lägsta på 15 år.

Bra hektarskörd av ärter

Ärterna har liksom ifjol gett bra avkastning per hektar. Den totala skörden beräknas bli omkring 80 000 ton, vilket är ungefär i nivå med de närmast föregående årens totalskördar.

Skörden av raps och rybs har minskat något

Totalskörden av raps och rybs beräknas till 132 000 ton. Det är 17 procent
mindre än förra året. Minskningen beror både på minskad odling och på något lägre skörd per hektar av vårraps.

Hitta på sidan

Till toppen