Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

Preliminära uppgifter för riket

Publiceringsdatum: 2005-11-15

Referensår: 2005 Ämnesord: Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Spannmålsskörden minskade under 2005

Den totala skörden av spannmål beräknas bli uppemot 5,1 miljoner ton i år. Jämfört med 2004 är årets totalskörd åtta procent lägre. Minskningen beror framförallt på att spannmålsarealen minskade med nio procent. Den minskade spannmålsodlingen bedöms vara en effekt av EU:s nya jordbruksreform som för Sveriges del började gälla under 2005 och ogynnsamma väderförhållanden för sådd hösten 2004.

Lägsta havreskörden sen 1950‑talet

Odlingen av havre minskade mycket redan under 2004 och minskade därmed under 2005 från en redan låg nivå. Totalskörden av havre beräknas preliminärt till cirka 750 000 ton, vilket är den lägsta havreskörden sedan 1950‑talet.

Skörden av raps och rybs kvar på en relativt hög nivå

Den totala skörden av raps och rybs beräknas uppgå till cirka 200 000 ton, en minskning med 12 procent jämfört med 2004. Här beror minskningen mest på att skörden per hektar är lägre än 2004, som var ett år med rekordhöga skördar per hektar. Totalskörden av raps och rybs ligger dock kvar på en relativt hög nivå om man jämför med åren före 2004. I förhållande till genomsnittet för de fem senaste åren är 2005 års totalskörd 34 procent högre.

Oljelinskörden ökade

Totalskörden av oljelin beräknas bli cirka 16 000 ton under 2005, vilket är omkring 4 000 ton mer än 2004. Ökningen beror på att odlingsarealen av oljelin har ökat.

Skörden av trindsäd minskade

Ärter och åkerbönor är de två vanligaste grödorna som ingår i begreppet trindsäd. Skörden av ärter beräknas preliminärt till 66 000 ton, vilket är en minskning med 25 procent jämfört med 2004. Totalskörden av åkerbönor beräknas till cirka 13 000 ton.

Hitta på sidan

Till toppen