Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2006

Preliminära uppgifter för län och riket

Publiceringsdatum: 2006-12-14

Referensår: 2006 Ämnesord: Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Sommartorkan ledde till mycket låga skördar i södra och sydöstra Sverige

För flertalet av de vårsådda grödorna har skörden per hektar varit mycket låg i de södra och sydöstra delarna av landet. Särskilt havre och vårkorn tog skada under de torra sommarveckorna i juli. I Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Skåne län var skörden per hektar av havre hela 40 procent lägre än genomsnittet för de fem senaste åren.

Lägsta totala spannmålsskörden sedan torråret 1992

Totalskörden av spannmål beräknas uppgå till närmare 4,2 miljoner ton. Jämfört med 2005 är årets totalskörd 17 procent lägre. Minskningen beror både på lågt skördeutbyte per hektar och på att spannmålsarealen har minskat. Årets spannmålsskörd är den lägsta sedan 1992, då det var ett extremt torrår.

Vädret har varit ogynnsamt på flera sätt

En kall vårvinter ledde till försenat vårbruk och sommarvädret blev sedan alltför torrt och varmt. Särskilt i de södra och sydöstra delarna av landet har sommaren varit rekordvarm och mycket torr. I augusti kom det på många håll kraftiga regn som fördröjde och försvårade skördearbetet.

Mer obärgat än normalt i Skåne

I Skåne brukar den långa växtodlingssäsongen ge möjlighet till skörd av i stort sett alla grödor. I år har dock 2,3 procent av spannmålsarealen lämnats oskördad. Många lantbrukare har kommenterat att de trots mycket låg skörd ändå valt att försöka tröska arealen. Det har också rapporterats att de skördade kvantiteterna kan komma att kasseras om det visar sig att kvalitetsproblemen är för stora.

Hitta på sidan

Till toppen