Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2009

Preliminära uppgifter för riket

Publiceringsdatum: 2009-11-16

Referensår: 2009 Ämnesord: Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Spannmålsskörden på samma nivå som 2008

Den totala skörden av spannmål beräknas uppgå till närmare 5,2 miljoner ton under 2009. Den är 4 % högre än genomsnittet för de fem senaste åren men i nivå med förra årets spannmålsskörd. Den totala spannmålsarealen minskade med 4 % jämfört med föregående år, samtidigt som skördeutfallet per hektar i år var något högre för de vårsådda spannmålsgrödorna.

Skörden av raps fortsätter att öka

Totalskörden av raps och rybs beräknas till uppemot 302 000 ton, vilket är 16 % mer än förra årets skörd och en ökning med 34 % jämfört med femårsgenomsnittet. Ökningen beror framförallt på att odlingen av höstraps har ökat. Det har även varit hög skörd per hektar av höstraps i år.

Återhämtning för skörden av ärter

Totalskörden av ärter beräknas preliminärt till cirka 52 000 ton, vilket är nästan 80 % mer än 2008. Det innebär en vändning efter att skörden av ärter stadigt minskat under de senaste fyra åren. Årets ökning beror främst på ökad odlingsareal, men i viss mån även på en högre skörd per hektar. Totalskörden av åkerbönor beräknas till omkring 24 000 ton.

Hitta på sidan

Till toppen