Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010

Preliminära uppgifter för län och riket

Publiceringsdatum: 2010-12-15

Referensår: 2011 Ämnesord: Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Låga skördenivåer per hektar i östra Sverige

Årets ogynnsamma väder sänkte skördenivåerna mest i de östra delarna av landet och i Svealand. Exempel på län med låga hektarskördar för flertalet av grödorna är Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, Kalmar och Dalarnas län. Även i Skåne var avkastningsnivåerna något lägre än normalt.

Totalskörden av spannmål avsevärt lägre än förra året

Den totala skörden av spannmål beräknas uppgå till 4,3 miljoner ton. Jämfört med 2009 är årets totalskörd 17 % lägre. Minskningen beror framförallt på att skördeutfallet per hektar blev lågt på många håll i landet. En annan bidragande orsak är att den totala spannmålsarealen minskade med 7 %. Årets totala spannmålsskörd är den lägsta sedan år 2006.

Vädret var ogynnsamt på flera olika sätt

En lång och snörik vinter ledde till problem med utvintring av de höstsådda grödorna. Vårbruket blev försenat och ofta utdraget. Sommaren var varm och torr. I mitten av augusti kom det sedan stora regnmängder som fördröjde och försvårade skördearbetet. Sammanfattningsvis kan man säga att väderväxlingarna kom i fel ordning; regn på våren i samband med vårsådden, därefter torka under tillväxtperioden och sedan regn igen när det var dags att skörda.

Hitta på sidan

Till toppen