Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2015

Preliminär statistik för län och riket

Publiceringsdatum: 2015-12-14

Referensår: 2015 Ämnesord: Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Höga hektarskördar av stråsäd i söder – låga i norr

Variationerna är stora, men i de södra delarna av landet har skördenivåerna på många håll varit ovanligt höga. Höstvete och vårkorn visar rekordhöga hektarskördar både på riksnivå och för en del av länen i söder. Norrlandslänen drabbades av ihållande regn i samband med vårbruket vilket ledde till försenad sådd. Den kyliga sommaren fördröjde mognaden och en regnig höst medförde sedan stora obärgade arealer. I Västerbottens län blev hektarskörden av vårkorn 20 % lägre än föregående år och i Norrbottens län var minskningen hela 45 %. Den totala spannmålsskörden har beräknats till närmare 6,2 miljoner ton. Den är 7 % större än förra året och överstiger genomsnittsskörden för de senaste fem åren med 25 %.

Rekordhög hektarskörd av höstraps i flera län

Hektarskörden av höstraps har på riksnivå beräknats till 3 940 kilo per hektar, vilket är den högsta som redovisats någonsin. På regional nivå gav höstrapsen rekordhöga avkastningsnivåer i bland annat Södermanlands, Östergötlands och Västra Götalands län. Totalskörden av raps och rybs beräknas till 359 600 ton, vilket är 11 % mer än förra årets resultat och 19 % mer än femårsgenomsnittet.

Höga hektarskördar av ärter och åkerbönor

Ärter och åkerbönor har på många håll gett bra skörd per hektar även om det också förekommit missväxt, särskilt för ärter. På riksnivå är hektarskörden av åkerbönor rekordhög och för ärter tangerar den ett tidigare rekord. Totalskördarna av ärter och åkerbönor beräknas till 83 300 ton respektive 100 000 ton.

Sen mognad och utdragen skördeperiod

Gynnsamt väder under sensommaren och hösten 2014 gav utrymme för många lantbrukare att hinna bereda marken för höstsådd. Det ledde till stora höstsådda arealer. Våren och sommaren blev sedan kylig och regnig vilket medförde att grödorna fick en lång tillväxtsäsong och mognade sent. Sommarvärmen kom i slutet av augusti med bra skördeväder. På en del håll i landet kom sedan regn som medförde att skörden fördröjdes till långt in i november.

Hitta på sidan

Till toppen