Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017

Preliminära uppgifter för riket

Publiceringsdatum: 2017-11-15

Referensår: 2017 Produktkod: JO0601 Ämnesord: Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Mer höstvete bidrog till högre spannmålsskörd

Totalskörden av spannmål beräknas uppgå till drygt 5,9 miljoner ton under 2017. Det är 9 % mer än förra årets spannmålsskörd och 8 % mer än genomsnittet för de senaste fem åren. Höstveteskörden svarar för den största delen av ökningen, med över 0,5 miljoner ton högre totalskörd. Totalskördarna av råg och vårkorn är också högre än föregående år. Grödor som mognar tidigt, såsom råg, höstkorn och vårkorn, har denna regniga höst haft bättre skördeutfall än de som mognar sent.

Största raps- och rybsskörden sedan 1990

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 383 800 ton, vilket är 43 % mer än 2016, 19 % mer än femårsgenomsnittet och den största raps- och rybsskörden på 27 år. Ökningen är framförallt en följd av att odlingsarealen av höstraps har ökat.

Totalskörden av ärter minskade

Den totala skörden av ärter har beräknats till 84 200 ton, vilket är 9 % mindre än i fjol. Årets totala skörd av åkerbönor skattas till 108 400 kg, vilket är i samma storleksordning som förra året.

Groningsskador i fält och stora obärgade arealer

Våren var ovanligt torr och kall och det har varit frostskador på bland annat vårkorn, ärter, höstraps, vårraps och oljelin. Det torra och kalla vädret fortsatte under sommaren och på många håll drabbades grödorna av vattenbrist och brådmognade. När skördeperioden närmade sig började det regna, vilket ofta ledde till höga vattenhalter i de skördade kvantiteterna. Regnväder fortsatte sedan att komma in över landet periodvis under hela hösten. För de grödor som inte kunde skördas före höstregnen ökade problemen med liggsäd och grödorna började i många fall gro ute på fälten, med kvalitetsproblem som följd. När skörden försenas ökar också problemen med viltskador. De helt obärgade arealerna är större än vad som är normalt.

Hitta på sidan

Till toppen