Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

Preliminär statistik för län och riket

Publiceringsdatum: 2019-12-13

Referensår: 2019 Produktkod: JO0601 Ämnesord: Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Höga hektarskördar av höstsådda grödor

Förhållandevis god övervintring och lagom med regn bidrog till höga skördenivåer av höstsådda grödor i flera av länen. Skåne, Västra Götalands och Örebro län hade rekordhöga avkastningsnivåer av höstvete. På riksnivå har hektarskörden av höstvete beräknats till 7 720 kilo per hektar, vilket är den högsta som redovisats någonsin. Hektarskörden av höstrågvete är också rekordhög på riksnivå, samt i Västra Götalands län.

Den totala spannmålsskörden beräknas preliminärt uppgå till 6 148 700 ton. Den är därmed 89 % större än ifjol, då torkan och värmen medförde missväxt. Jämfört med genomsnittsskörden för de fem föregående åren är årets spannmålsskörd 15 % större.

Hektarskörden av höstraps 60 % högre än ifjol

På riksnivå blev hektarskörden av höstraps 60 % högre än fjolårsresultatet, 14 % högre än femårsgenomsnittet och 6 % högre än normskörden. I Skåne län blev hektarskörden av höstraps den högsta någonsin. Totalskörden av raps- och rybsgrödorna beräknas preliminärt till 381 900 ton, vilket är 75 % mer än förra årets resultat och 23 % mer än femårsgenomsnittet. Ökningen beror både på högre hektarskördar och ökad areal av den högavkastande höstrapsen.

Ärterna gav 50 % högre hektarskörd

Årets hektarskörd av ärter är 50 % högre än 2018 och 4 % högre än femårsgenomsnittet. Den totala skörden av ärter har beräknats till omkring 69 400 ton, vilket är 42 % mer än föregående års totalskörd.

Hektarskörden åkerbönor mer än dubblerades

Hektarskörden av åkerbönor blev mer än dubbelt så stor som förra året. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en ökning med 6 %. Totalskörden har beräknats till 60 400 ton, en ökning med 74 % jämfört med ifjol.

Hitta på sidan

Till toppen