Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

Preliminär statistik för riket

Publiceringsdatum: 2019-11-15

Referensår: 2019 Produktkod: JO0601 Ämnesord: Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Spannmålsskörden nästan dubbelt så stor som ifjol

Totalskörden av spannmål beräknas uppgå till drygt 6,1 miljoner ton under 2019. Den är 88 % större än förra årets spannmålsskörd och 15 % större än genomsnittet för de senaste fem åren. Hektarskördarna av spannmålsgrödorna var på riksnivå mellan 46 och 81 % högre än under torråret 2018, och undantaget blandsäd var de också högre än femårsgenomsnitten och normskördarna. Arealerna med de högavkastande höstsådda grödorna var stora, vilket bidrog till årets stora spannmålsskörd.

Raps- och rybsskörden 72 % större än 2018

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 374 800 ton, vilket är 72 % mer än ifjol och 21 % mer än femårsgenomsnittet. Ökningen är delvis en följd av ökad areal av den högavkastande höstrapsen. Hektarskörden av höstraps, som är den dominerande grödan, var 57 % högre än fjolårsresultatet, 12 % högre än femårsgenomsnittet och 4 % högre än normskörden.

Totalskörden av åkerbönor 60 % över fjolårsnivån

Den totala skörden av ärter har beräknats till 68 100 ton, vilket är 39 % mer än i fjol och i nivå med femårsgenomsnittet. Totalskörden av åkerbönor blev 60 % större än under 2018, men 32 % mindre än femårsgenomsnittet.

Mer normala regnmängder men även torkskador

Förra årets tidiga skörd ledde till ovanligt stora höstsådda arealer. En del av arealerna utvintrade och fick ersättas av vårsådda grödor. Det har även rapporterats om utvintrings­skador som orsak till låga skördenivåer. Torka efter vårsådden och även senare under odlings­säsongen har lokalt minskat skördeutfallet. Men flertalet platser i landet har fått normala regnmängder. I norra Svealand och södra Norrland har ihållande höstregn försenat skörden, och delar av arealerna befaras bli obärgade.

Hitta på sidan

Till toppen