Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2012:01

Publiceringsdatum: 2012-03-22

Referensår: 2012 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari 2012

Slakten av nötkreatur minskade med 9,0 % och slakten av svin med 2,9 % under januari 2012 jämfört med januari 2011.

Kvantiteten invägd mjölk ökade med 1,2 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 6,4 % under januari 2012 jämfört med januari 2011. Produktionen av ost minskade med 6,6 % och produktionen av mjölkpulver ökade med 62,9 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen