Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2012:12

Publiceringsdatum: 2013-02-21

Referensår: 2012 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av svin minskade under år 2012

Slakten av svin minskade med 8,8 % och slakten av nötkreatur med 9,0 % under januari–december 2012 jämfört med motsvarande period under år 2011. Slakten av kyckling minskade med 1,2 % jämfört med år 2011.

Kvantiteten invägd mjölk ökade med 0,4 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 1,1 % under januari–december 2012 jämfört med januari–december 2011. Produktionen av grädde ökade med 2,5 % och produktionen av ost minskade med 2,0 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen