Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2013:02

Publiceringsdatum: 2013-04-24

Referensår: 2013 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av svin minskade under januari–februari 2013

Slakten av svin minskade med 3,0 % och slakten av nötkreatur ökade med 6,7 % under januari–februari 2013 jämfört med januari–februari 2012.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 1,9 % och produktionen av konsumtionsmjölk med 2,0 % under januari–februari 2013 jämfört med motsvarande period under 2012. Produktionen av smör ökade med 16,0 % och produktionen av grädde minskade med 7,1 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen