Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2013:04

Publiceringsdatum: 2013-06-19

Referensår: 2013 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade under januari–april 2013

Slakten av nötkreatur ökade med 5,9 % och slakten av svin minskade med 2,2 % under januari–april 2013 jämfört med januari–april 2012.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 1,3 % och produktionen av konsumtionsmjölk ökade med 0,3 % under januari–april 2013 jämfört med motsvarande period under 2012. Produktionen av grädde minskade med 7,8 % medan produktionen av smör ökade med 20,7 % under motsvarande period.

Hitta på sidan

Till toppen