Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2013:09

Publiceringsdatum: 2013-11-22

Referensår: 2013 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade under januari–september 2013

Slakten av nötkreatur ökade med 2,1 % och slakten av svin minskade med 0,4 % under januari–september 2013 jämfört med januari–september 2012. Kvantiteten invägd mjölk minskade med 0,3 % och produktionen av konsumtionsmjölk med 2,3 % under samma period. Produktionen av ost minskade med 10,5 % och produktionen av mjölkpulver ökade med 16,4 % under januari–september 2013 jämfört med motsvarande period under 2012.

Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2010–2013. Figur B och Figur C illustrerar månadsvis slaktad mängd i tusental ton för nötkreatur respektive svin under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen