Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2013:12

Publiceringsdatum: 2014-02-20

Referensår: 2013 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade under år 2013

Slakten av nötkreatur ökade med 0,6 % och slakten av svin med 0,7 % under januari–december 2013 jämfört med januari–december 2012. Slakten av kyckling ökade med 6,5 % under samma period. Kvantiteten invägd mjölk ökade med 0,3 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 2,8 % under motsvarande period. Produktionen av ost minskade med 11,1 % och produktionen av smör med 3,4 % under samma period.

Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2010–2013. Figur B och Figur C illustrerar månadsvis slaktad mängd i tusental ton för nötkreatur respektive svin under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen