Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2014:02

Publiceringsdatum: 2014-04-25

Referensår: 2014 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade under januari–februari 2014

Slakten av nötkreatur ökade med 9,7 % och slakten av svin med 1,1 % under januari–februari 2014 jämfört med januari–februari 2013. Kvantiteten invägd mjölk ökade med 2,5 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 8,8 % under motsvarande period. Produktionen av ost minskade med 5,0 % och produktionen av mjölkpulver ökade med 37,8 % under samma period.

Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2011–2014. Figur B och Figur C illustrerar månadsvis slaktad mängd i tusental ton för nötkreatur respektive svin under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen