Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2014:05

Publiceringsdatum: 2014-07-04

Referensår: 2014 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade under januari–juni 2014

Slakten av nötkreatur ökade med 3,6 % och slakten av svin med 0,1 % under januari–juni 2014 jämfört med januari–juni 2013. Kvantiteten invägd mjölk ökade med 2,6 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 7,8 % under januari–juni 2014 jämfört med motsvarande period under år 2013. Produktionen av grädde minskade med 2,2 % och produktionen av ost med 0,9 % under samma period.

Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2011–2014. Figur B och Figur C illustrerar månadsvis slaktad mängd i tusental ton för nötkreatur respektive svin under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen