Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2014:08

Publiceringsdatum: 2014-10-23

Referensår: 2014 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av svin ökade under januari–augusti 2014

Slakten av svin ökade med 0,5 % och slakten av nötkreatur med 3,4 % under januari–augusti 2014 jämfört med januari–augusti 2013. Slakten av kyckling ökade med 6,7 % under januari–juni 2014 jämfört med motsvarende period under år 2013. Kvantiteten invägd mjölk ökade med 2,7 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 6,0 % under januari–augusti 2014 jämfört med motsvarande period under år 2013.

Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2011–2014. Figur B och Figur C illustrerar månadsvis slaktad mängd i tusental ton för nötkreatur respektive svin under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen