Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2014:10

Publiceringsdatum: 2014-12-17

Referensår: 2014 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade under januari–oktober 2014

Slakten av nötkreatur ökade med 3,8 % och slakten av svin med 1,0 % under januari–oktober 2014 jämfört med januari–oktober 2013. Kvantiteten invägd mjölk ökade med 2,5 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 5,9 % under motsvarande period. Produktionen av grädde ökade med 0,5 % medan produktionen av ost minskade med 1,8 % under samma period.

Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2011–2014. Figur B och Figur C illustrerar månadsvis slaktad mängd i tusental ton för nötkreatur respektive svin under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen