Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2015:06

Publiceringsdatum: 2015-09-07

Referensår: 2015 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakt av fjäderfä större än andra kvartalet 2014

Kvantiteten invägd mjölk i juni 2015 var 244 000 ton; 2 000 ton mindre än i juni ett år tidigare. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2012 till juni 2015. Produktionen av konsumtionsmjölk var i juni 63 000 ton, vilket är 1 000 ton mer än juni 2014. Hittills i år har det producerats 55 300 ton grädde, det är 2 700 ton mer än vid samma tidpunkt förra året.

Totalt slaktades knappt 31 600 vuxna nötdjur och knappt 1 700 kalvar i juni 2015. Den totala vikten av storboskap uppgick till knappt 10 500 ton vilket är mer än samma månad de tre senaste åren. Detta kan ses i Figur B. Även slakten av svin är mer i juni i år än i juni de senaste tre åren. I juni i år slaktades 217 300 svin, vilket innebar en vikt på 19 570 ton. Figur B och Figur C visar månadsvis utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2012.

Figur D visar den totala slakten av fjäderfä kvartalsvis från 2012 och framåt. Där ser man att slakten i kvartal 2 har ökat varje år sedan 2012. Mellan 2014 och 2015 ökade slakten med 3 525 ton fjäderfä.

I juni 2015 har det levererats 8 600 ton ägg av Svenska Äggs medlemsföretag. Det är en ökning med 4 % jämfört med samma månad 2014. Deras marknadsandel uppskattas till ca 82 % av det totala marknaden.

Hitta på sidan

Till toppen