Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2015:10

Publiceringsdatum: 2015-12-16

Referensår: 2015 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakt av svin i oktober i år är lägre än i oktober 2014

Kvantiteten invägd mjölk i oktober 2015 var 233 100 ton; 800 ton mindre än i oktober ett år tidigare. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2012 till oktober 2015. Produktionen av konsumtionsmjölk var i oktober 70 400 ton, vilket är 1 100 ton mindre än oktober 2014. Hittills i år har det producerats 91 900 ton grädde, det är 5 700 ton mer än vid samma tidpunkt förra året.

Totalt slaktades knappt 38 800 vuxna nötdjur och knappt 2 100 kalvar i oktober 2015. Den totala vikten av storboskap uppgick till knappt 12 700 ton, vilket är mer än samma månad de två senaste åren. Detta kan ses i Figur B. Slakten av svin är mindre i oktober i år än i oktober de senaste tre åren. I oktober i år slaktades 219 900 svin, vilket innebar en vikt på 19 900 ton. Figur B och Figur C visar månadsvis utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2012.

I oktober slaktade 8 099 400 kycklingar, 351 700 hönor och 44 700 kalkoner. Det motsvarar en total vikt på 12 400 ton. Kycklingarna svarar för 94 % av vikten.

Data om mängden ägg som Svenska Äggs medlemsföretag levererat i oktober 2015 är inte tillgängliga vid denna publicering, vilket innebär att tabell 5 inte är uppdaterad. Data läggs ut i databasen när den blir tillgänglig.

Hitta på sidan

Till toppen