Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2015:11

Publiceringsdatum: 2016-01-18

Referensår: 2015 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Mer slakt av nötkreatur och svin i november 2015 än i november 2014

Kvantiteten invägd mjölk i november 2015 var 228 300 ton; 1 700 ton mindre än i november ett år tidigare. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2012 till november 2015. Produktionen av konsumtionsmjölk var i november 69 800 ton, vilket är 3 200 ton mer än november 2014. Till och med november 2015 har det producerats 101 500 ton grädde, det är 6 800 ton mer än vid samma tidpunkt året innan.

Totalt slaktades knappt 37 500 vuxna nötdjur och knappt 2 000 kalvar i november 2015. Den totala vikten av storboskap uppgick till knappt 12 200 ton, vilket är mer än samma månad de två senaste åren. Detta kan ses i Figur B. Slakten av svin är mer i november 2015 än i november 2014. I november 2015 slaktades 217 500 svin, vilket innebar en vikt på 19 600 ton. Figur B och Figur C visar månadsvis utveckling i slakten av nötkreatur och svin sedan år 2012. Den totala slakten av får, baggar och lamm i november 2015 var 600 ton, det är en minskning med 10 ton jämfört med november 2014.

I november slaktades 8 088 600 kycklingar, 291 200 hönor och 39 700 kalkoner. Det motsvarar en total vikt på 12 300 ton. Kycklingarna svarar för 95 % av vikten.

Data om mängden ägg som Svenska Äggs medlemsföretag levererat i oktober och november 2015 är inte tillgängliga vid denna publicering, vilket innebär att tabell 5 inte är uppdaterad. Data läggs ut i databasen när den blir tillgänglig.

Hitta på sidan

Till toppen