Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2016:04

Publiceringsdatum: 2016-06-15

Referensår: 2016 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Mindre slakt av nöt men större av svin i april 2016 jämfört med april 2015

Kvantiteten invägd mjölk i april 2016 var 249 700 ton. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2013 till april 2016. Produktionen av konsumtionsmjölk var i april 68 300 ton, vilket är lika mycket som i april 2015. Under januari till april 2016 har det producerats 38 600 ton grädde. Det är 1 900 ton mer än samma period 2015.

Totalt slaktades drygt 31 000 vuxna nötdjur och knappt 1 400 kalvar i april 2016. Den totala vikten av nötkreatur uppgick till cirka 10 300 ton, vilket är mindre än samma månad de tre senaste åren. Detta kan ses i Figur B. Slakten av svin var däremot större i april 2016 än samma månad de två senaste åren. I april slaktades det knappt 217 300 svin, med en total vikt på 20 200 ton. Figur C visar månadsvis utveckling av slakten av svin sedan år 2013. Den totala slakten av får, baggar och lamm i april var 230 ton, det är 30 ton mindre än i april 2015. Figur D visar månadsvis utveckling av slakten totalt för får och lamm sedan 2013.

Totalt slaktades det drygt 12 800 ton fjäderfä i april 2016, vilket är 900 ton mer än i april 2015. Fjäderfä inkluderar kyckling, höns och kalkon, där kyckling svarar för 95 % av vikten. Figur E visar månadsvis slakt av fjäderfä sedan januari 2015.

I april 2016 har 10 300 ton ägg levererats av Svenska Äggs medlemsföretag. Det är en ökning med 21 % jämfört med april 2015. Deras marknadsandel var ca 83 % år 2015. Figur F visar månadsvis invägning av ägg sedan 2013.

Hitta på sidan

Till toppen