Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2016:11

Publiceringsdatum: 2017-01-17

Referensår: 2016 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Johan Holmer 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slaktvikten hos svin har stigit jämfört med förra året

Kvantiteten invägd mjölk i november 2016 var 219 700 ton. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad under perioden 2013 till november 2016. Produktionen av konsumtionsmjölk var i november 70 700 ton, ungefär samma som i november 2015. Hittills i år är skillnaderna små när produktionen av mjölkprodukter jämförs med förra året. Undantaget var fram t o m oktober smörproduktionen, men i november var den 31 % lägre än i samma månad 2015 varför årsproduktionen nu är väldigt lika den vid samma tidpunkt förra året. Se Tabell 2 för mer detaljer.

Totalt slaktades drygt 38 500 vuxna nötkreatur och 1 700 kalvar i november 2016. Liksom tidigare månader i år är slakten av kalvar lägre än föregående år. Den totala vikten av slaktade nötkreatur uppgick till 12 700 ton, den visas i Figur B. I november 2016 slaktades det drygt 218 800 svin med en totalvikt på drygt 20 300 ton. Antalet djur är i stort sett oförändrat jämfört med november 2015, men totalvikten cirka 3 % högre, djuren är alltså tyngre vid slakt år 2016. Figur C visar månadsvis utveckling av slakten av svin sedan år 2013. Den totala slakten av får, baggar och lamm i november 2016 var drygt 600 ton. Det är marginellt mer än i november 2015. Figur D visar månadsvis utveckling av slakten totalt för får och lamm sedan 2013.

Det slaktades drygt 13 400 ton fjäderfä i november 2016. Jämfört med november 2015 var slakten av kyckling och framför allt kalkoner större, medan slakten av höns var mindre. Kyckling svarar för knappt 95 % av vikten och 97 % av antalet slaktade fjäderfä. Figur E visar månadsvis hur slakten av fjäderfä utvecklats sedan 2015.

Den senaste ägginvägningsstatistiken är för september månad, men så fort den uppdateras kommer den att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Hitta på sidan

Till toppen