Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2017:06

Publiceringsdatum: 2017-09-05

Referensår: 2017 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Ägginvägningen hittills mindre år 2017 än föregående år

Kvantiteten invägd mjölk i juni 2017 var 235 900 ton, vilket är drygt 1 % mindre än i samma månad året innan. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad sedan år 2014. Produktionen av konsumtionsmjölk var i juni 59 000 ton. Produktionen av grädde var 8 300 ton, av ost 7 500 ton och av smör 1 800 ton.

I juni 2017 slaktades cirka 30 900 nötkreatur, varav drygt 1 100 var kalvar. Den totala vikten för slaktade nöt var drygt 10 200 ton, vilket är närmast oförändrat jämfört med i juni 2016 men cirka 3 % mindre än i juni 2015. Trenden att variationerna månad för månad är ovanligt stora år 2017 tycks ha avtagit något. Detta framgår i Figur B, som visar utvecklingen i slakt av nöt sedan januari 2014. Slakten i juni var mindre för kategorierna kalvar, kor och ungkor än i motsvarande månad 2016, men för övriga kategorier var den större.

För slakten av svin kvarstår tidigare trend med kraftiga variationer i slakten under 2017. Drygt 209 100 svin slaktades i juni och deras sammanlagda slaktvikt var knappt 19 500 ton. Jämfört med i juni 2016 hade slakten av suggor och unggrisar minskat något, medan de slaktade galtarna, unggaltarna och slaktsvinen var fler. Utvecklingen i slakten av svin illustreras i Figur C. Slakten av får och lamm var obetydligt lägre i juni 2017 än i samma månad föregående år. 16 800 djur slaktades och slaktvikten var 360 ton. Figur D, visar utvecklingen i slakt av får och lamm sedan januari 2014.

Mängden slaktade fjäderfä var i juni 2017 knappt 12 900 ton, nästan 4 % mer än i samma månad 2016. Slakten av kalkon var något lägre och slakten av höns var betydligt lägre än i juni 2016. Drygt 96 % av den slaktade mängden fjäderfä utgörs dock av kyckling och kycklingslakten var 5 % högre än i juni 2016. Fjäderfäslaktens utveckling visas i Figur E.

Data för invägningen av ägg hos Svenska Äggs medlemsföretag under årets första sex månader finns nu tillgängliga. I juni 2017 var invägningen 9 100 ton. Det är en minskning om 7 % jämfört med i juni 2016, men knappt 7 % mer än i samma månad 2015. Ägginvägningens utveckling illustreras i Figur F.

Hitta på sidan

Till toppen