Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2017:07

Publiceringsdatum: 2017-09-05

Referensår: 2017 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Mjölkinvägningen den lägsta på minst 20 år för samtliga månader hittills under 2017

Kvantiteten invägd mjölk i juli 2017 var 237 500 ton, knappt 1 % mindre än i samma månad året innan. Figur A visar invägning av mjölk månad för månad sedan år 2014. Invägningen är månad för månad den lägsta inte bara i figuren utan även under de senaste 20 åren. Detaljerade data finns i Jordbruksverkets statistikdatabas. Produktionen av konsumtionsmjölk var i juli 59 000 ton. Produktionen av grädde var 8 100 ton, av ost 7 800 ton och av smör 1 700 ton.

I juli 2017 slaktades cirka 28 400 nötkreatur, varav knappt 800 var kalvar. Den totala vikten för slaktade nöt var knappt 9 500 ton, vilket är 1 % mer än i juli 2016 men cirka 6 % mindre än i juli 2015. Slakten i juli var mindre för kategorierna kalvar, kor och ungkor än i motsvarande månad 2016, men för övriga kategorier var den oförändrad eller större. Figur B visar utvecklingen i slakt av nöt sedan januari 2014.

Denna månad har även de kraftiga månatliga variationerna i slakten av svin avtagit. Knappt 214 700 svin slaktades i juli och deras sammanlagda slaktvikt var drygt 19 900 ton. Jämfört med i juli 2016 hade slakten av suggor och unggrisar minskat, medan de slaktade galtarna och slaktsvinen var fler. Utvecklingen i slakten av svin illustreras i Figur C. Slakten av får och lamm var 10 % högre i juli 2017 än i samma månad föregående år. Drygt 17 000 djur slaktades och slaktvikten var 350 ton. Figur D, visar utvecklingen i slakt av får och lamm sedan januari 2014.

Mängden slaktade fjäderfä var i juli 2017 knappt 12 500 ton, drygt 3 % mindre än i samma månad 2016. Slakten av kalkon var 3 % lägre än i juli 2016, men slakten av höns var nästan 16 % högre. Drygt 95 % av den slaktade mängden fjäderfä utgörs dock av kyckling och kycklingslakten var 4 % lägre än i juli 2016. Fjäderfäslaktens utveckling visas i Figur E.

Data för invägningen av ägg hos Svenska Äggs medlemsföretag för juli månad är inte tillgänglig ännu. Den kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas så fort den blir tillgänglig.

Hitta på sidan

Till toppen