Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2018:01

Publiceringsdatum: 2018-03-15

Referensår: 2018 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Större slaktvolymer än vanligt i januari

I januari 2018 var den invägda mängden mjölk 241 900 ton, vilket är 1 % mindre än januari 2017, som tidigare var den januarimånad med lägst mängd invägd mjölk. I januari producerades det 65 400 ton konsumtionsmjölk, en minskning med 2 % jämfört med januari 2017. Det producerades även 9 000 ton grädde, 7 100 ton ost och 1 500 ton smör under månaden.

Under januari slaktades det närmare 36 500 nötkreatur, av vilka 1 400 var kalvar. Den sammanlagda slaktvikten av nötkreatur var runt 11 800 ton. Dessa siffror skiljer sig från tidigare januarimånader, då slaktvikten för januari 2018 är 14 respektive 22 % högre än januari 2017 och 2016.

Det slaktades drygt 229 300 grisar i januari och den totala slaktvikten var ungefär 22 000 ton. Jämfört med januari 2017 ökade slaktvikten med 6 %. Hela ökningen kan tillskrivas kategorin slaktgris, eftersom det var den enda kategori där slakten ökade jämfört med januari föregående år.

Slakten av får och lamm ökade även den. Totalt slaktades det ungefär 16 100 får och lamm under månaden med en sammanlagd slaktvikt på 330 ton. Jämfört med samma månad från tidigare år kan man se att slaktvikten för får och lamm var drygt 5 % högre än januari 2017 och 30 % högre än januari 2016.

Siffror för den slaktade mängden fjäderfä och invägningen av ägg var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När dessa tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Hitta på sidan

Till toppen