Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2018:07

Publiceringsdatum: 2018-09-14

Referensår: 2018 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten i juli den högsta på flera år

Kvantiteten invägd mjölk vid mejerierna i juli var 229 400 ton. Det är en minskning med 3 % jämfört med juli 2017. 60 300 ton konsumtionsmjölk och 18 800 ton syrade produkter producerades vid mejerierna. Under månaden producerades det även 8 000 ton grädde, 6 600 ton ost, 1 500 ton smör samt 7 300 ton mjölkpulver.

30 900 nötkreatur, varav 1 000 kalvar, slaktades under månaden. Den totala slaktvikten var 10 100 ton, vilket är ökning med 7 % i jämförelse med juli 2017. Den totala slaktvikten av nötkreatur för juli är dessutom den högsta noteringen sedan juli 2009.

Under juli slaktades det 231 700 grisar och den totala slaktvikten av gris var 21 800 ton. Det ger en ökning med 9 % jämfört med siffrorna för juli förra året. Den totala slaktvikten av gris för juli var den högsta sedan juli 2010.

Slakten av får och lamm i juli ökade med nästan 20 % i förhållande till juli 2017. Under månaden slaktades 20 700 får och lamm, med en total slaktvikt på 420 ton. Det är det högsta värdet för en julimånad sedan månadsuppgifter började tas fram år 1995.

Siffror för den slaktade mängden fjäderfä och invägningen av ägg var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När dessa tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Hitta på sidan

Till toppen