Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2019:01

Publiceringsdatum: 2019-03-12

Referensår: 2019 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

17 % av den totala mjölkinvägningen var ekologisk

Kvantiteten invägd mjölk i januari var 238 100 ton. Invägningen av ekologisk mjölk var 41 500 ton. I jämförelse med siffrorna för januari 2018 var skillnaderna marginella.

Det producerades under månaden 63 100 ton konsumtionsmjölk och 18 700 ton syrade produkter. Av ekologisk konsumtionsmjölk producerades det 12 000 ton och produktionen av syrade ekologiska produkter var 2 000 ton. Vidare producerades det 8 300 ton grädde, 6 900 ton ost, 1 400 ton smör och 5 100 ton mjölkpulver. Av ekologisk grädde producerades det 410 ton och av ekologisk ost producerades det 120 ton.

I januari slaktades det 38 800 nötkreatur och den totala slaktvikten av nöt var 12 500 ton. Det är en ökning med 7 % jämfört med uppgifterna för samma månad förra året.

224 000 grisar slaktades under januari. Den totala slaktvikten av gris var 21 500 ton, vilket är en minskning med 2 % jämfört med januari 2018.

Slakten av får och lamm ökade med 17 % i januari jämfört med samma månad förra året. Det slaktades 18 500 får och lamm under månaden och den totala slaktvikten var 390 ton.

Mängden slaktade fjäderfä i januari var 13 400 ton. Detta är en minskning med 3 % jämfört med januari 2018. Slakten av fjäderfä utgörs till ungefär 95 % av kyckling, en kategori där slakten minskade med drygt 3 %.

Siffror för invägningen av ägg i januari var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När uppgifterna tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Hitta på sidan

Till toppen