Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2019:05

Publiceringsdatum: 2019-07-10

Referensår: 2019 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade i maj

Kvantiteten invägd mjölk i maj 2019 var 239 400 ton, varav 40 900 ton ekologisk mjölk. I jämförelse med invägningen för maj 2018 minskade den totala och den ekologiska mjölkinvägningen med 4 respektive 2 %.

Under månaden producerades det 62 000 ton konsumtionsmjölk och 18 900 ton syrade produkter. Produktionen av konsumtionsmjölk utgjordes av 11 900 ton ekologiska produkter och produktionen av syrade produkter utgjordes av 2 000 ton ekologiska produkter.

Det producerades under månaden även 8 200 ton grädde, 6 900 ton ost, 1 600 ton smör samt 4 800 ton mjölkpulver. Produktionen av grädde och ost innefattade 410 ton ekologisk grädde och 150 ton ekologisk ost.

I maj 2019 slaktades det 36 600 nötkreatur. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 900 ton, vilket är en ökning med 2 % jämfört med siffrorna för maj 2018.

225 300 grisar slaktades under maj 2019. Den totala slaktvikten av gris var 21 100 ton. I jämförelse med motsvarande månad förra året minskade den totala slaktvikten av gris med 3 %.

Det slaktades 17 800 får och lamm i maj. Den totala slaktvikten av får och lamm, 390 ton, minskade med 2 % jämfört med uppgifterna för maj 2018.

Siffrorna för slakten av fjäderfä samt invägningen av ägg i april var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När uppgifterna tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Hitta på sidan

Till toppen