Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2019:06

Publiceringsdatum: 2019-08-16

Referensår: 2019 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Minskad slakt i juni

Kvantiteten invägd mjölk i juni 2019 var 224 600 ton, varav 37 900 ton ekologisk mjölk. Jämfört med juni 2018 minskade den totala och ekologiska mjölkinvägningen med 4 respektive 2 %.

Det producerades 60 300 ton konsumtionsmjölk och 18 500 ton syrade produkter. Produktionen av konsumtionsmjölk innefattade 11 500 ton ekologiska produkter och produktionen av syrade produkter innefattade 2 000 ton ekologiska produkter.

Vidare producerades det 8 100 ton grädde, 6 600 ton ost, 1 600 ton smör samt 6 800 ton mjölkpulver. Produktionen av grädde och ost innefattade 410 ton ekologisk grädde och 130 ton ekologisk ost.

Det slaktades 28 300 nötkreatur i juni 2019. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 9 300 ton, en minskning med 5 % jämfört med juni 2018.

I juni slaktades det 192 700 grisar. Den totala slaktvikten av gris var 17 900 ton. I jämförelse med statistiken för juni 2018, minskade den totala slaktvikten av gris med 8 %.

Slakten av får och lamm i juni minskade med 10 % i förhållande till juni 2018. Under månaden slaktades det 16 300 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 350 ton.

Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i juni 12 000 ton, vilket är en minskning med knappt 3 % jämfört med siffrorna för juni 2018. Majoriteten av slakten av fjäderfä utgjordes av kyckling. Slakten av kyckling minskade med 1 % jämfört med samma månad förra året.

Siffrorna för invägningen av ägg i juni var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När uppgifterna tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Hitta på sidan

Till toppen