Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2019:08

Publiceringsdatum: 2019-10-11

Referensår: 2019 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Minskad slakt i augusti

Kvantiteten invägd mjölk i augusti 2019 var 217 500 ton, varav 36 900 ton ekologisk mjölk. Jämfört med augusti 2018 minskade den totala invägningen med ungefär 4 %, medan invägningen av ekologisk mjölk ökade med 1 %.

Det producerades under månaden 60 700 ton konsumtionsmjölk och 18 700 ton syrade produkter. Vidare producerades det vid mejerierna 8 000 ton grädde, 6 700 ton ost, 1 200 ton smör och 5 700 ton mjölkpulver. Produktionen av ost innefattade 80 ton ekologiska produkter.

I augusti 2019 slaktades det 36 500 nötkreatur och den totala slaktvikten av nöt var 11 900 ton. Det är en minskning med knappt 4 % jämfört med uppgifterna för samma månad förra året.

212 900 grisar slaktades under augusti. Den totala slaktvikten av gris var 21 500 ton, vilket är en minskning med 11 % jämfört med augusti 2018.

Slakten av får och lamm minskade med 19 % i augusti jämfört med samma månad förra året. Det slaktades 21 600 får och lamm under månaden och den totala slaktvikten av får och lamm var 430 ton.

Kvantiteten slaktade fjäderfä i augusti var 14 000 ton. Det är en marginell ökning jämfört med augusti 2018. Slakten av fjäderfä utgjordes till 95 % av kyckling, en kategori där slakten ökade med knappt 2 %.

Siffror för invägningen av ägg i augusti var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När uppgifterna tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Hitta på sidan

Till toppen