Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2019:09

Publiceringsdatum: 2019-11-14

Referensår: 2019 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Ökad slakt av nötkreatur och fjäderfä i september

Kvantiteten invägd mjölk i september var 208 600 ton, varav 35 200 ton ekologisk mjölk. I jämförelse med siffrorna för september 2018, minskade den totala mjölkinvägningen med 3 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med drygt 1 %.

Under månaden producerades det 59 800 ton konsumtionsmjölk och 18 400 ton syrade produkter. Det producerades även 7 900 ton grädde, 6 100 ton ost, 1 000 ton smör samt 5 600 ton mjölkpulver. Produktionen av ost inkluderade 80 ton ekologiska produkter.

I september 2019 slaktades det 37 600 nötkreatur. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 100 ton, vilket är en ökning med drygt 3 % i jämförelse med statistiken för samma månad förra året.

Under månaden slaktades det 206 000 grisar och den totala slaktvikten av gris var 18 900 ton. I förhållande till september 2018 var det en marginell minskning.

32 000 får och lamm slaktades under september 2019. Den totala slaktvikten av får och lamm, 630 ton, var en minskning med 4 % jämfört med statistiken för september förra året.

Den slaktade mängden fjäderfä i september 2019 var 14 000 ton. Jämfört med september 2018 var det en ökning med knappt 14 %. Slakten av fjäderfä utgjordes till 94 % av kyckling. Slakten av kyckling ökade med knappt 12 %.

Siffror för invägningen av ägg i september var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När uppgifterna tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Hitta på sidan

Till toppen