Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2010:01

Publiceringsdatum: 2010-03-22

Referensår: 2010 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari 2010

Slakten av nötkreatur minskade med 8,4 % och slakten av svin med 6,2 % under januari 2010 jämfört med januari 2009. Slakten av kyckling minskade med 1,9 % mellan åren 2009 och 2008.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 5,8 % och produktionen av konsumtionsmjölk med 2,5 % under januari 2010 jämfört med januari 2009. Produktionen av grädde ökade med 18,4 % och produktionen av smör minskade med 20,0 % under januari 2010 jämfört med januari 2009.

Hitta på sidan

Till toppen