Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2010:02

Publiceringsdatum: 2010-04-21

Referensår: 2010 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av svin minskade under januari-februari 2010

Slakten av svin minskade med 4,7 % och slakten av nötkreatur med 8,4 % under januari-februari 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 5,2 % och produktionen av konsumtionsmjölk med 1,3 % under januari-februari 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009. Produktionen av grädde ökade med 15,6 % och produktionen av ost minskade med 13,1 % under motsvarande period.

Hitta på sidan

Till toppen