Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2010:04

Publiceringsdatum: 2010-06-21

Referensår: 2010 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari-april 2010

Slakten av nötkreatur minskade med 7,4 % och slakten av svin med 0,8 % under januari-april 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009. Slakten av kyckling ökade med 4,2 % under januari-mars 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 4,3 % och produktionen av konsumtionsmjölk ökade med 0,7 % under januari-april 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009. Produktionen av ost minskade med 4,9 % och produktionen av mjölkpulver med 31,9 % under motsvarande period.

Hitta på sidan

Till toppen