Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2010:05

Publiceringsdatum: 2010-07-05

Referensår: 2010 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari-maj 2010

Slakten av nötkreatur minskade med 5,8 % och slakten av svin med 1,0 % under januari-maj 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 4,1 % och produktionen av konsumtionsmjölk ökade med 1,6 % under januari-maj 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009. Produktionen av smör minskade med 25,9 % och produktionen av grädde ökade med 12,5 % under motsvarande period.

Hitta på sidan

Till toppen