Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2010:11

Publiceringsdatum: 2011-01-21

Referensår: 2010 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari-november 2010

Slakten av nötkreatur minskade med 2,1 % och slakten av svin ökade med 0,5 % under januari-november 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 2,4 % och produktionen av konsumtionsmjölk var oförändrad under januari-november 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009. Produktionen av grädde ökade med 7,2 % medan produktionen av smör minskade med 22,8 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen