Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2011:04

Publiceringsdatum: 2011-06-22

Referensår: 2011 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari–april 2011

Slakten av nötkreatur minskade med 5,5 % och slakten av svin ökade med 0,7 % under januari–april 2011 jämfört med motsvarande period under år 2010.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 0,8 % och produktionen av konsumtionsmjölk med 1,3 % under januari–april 2011 jämfört med motsvarande period under år 2010. Produktionen av ost minskade med 5,7 % och produktionen av smör med 11,9 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen