Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2011:08

Publiceringsdatum: 2011-10-21

Referensår: 2011 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari–augusti 2011

Slakten av nötkreatur minskade med 2,3 % och slakten av svin med 1,8 % under januari–augusti 2011 jämfört med motsvarande period under år 2010.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 0,7 % och produktionen av konsumtionsmjölk med 2,4 % under januari–augusti 2011 jämfört med motsvarande period under år 2010. Produktionen av ost minskade med 3,6 % och produktionen av smör med 10,3 % under samma period.

Hitta på sidan

Till toppen