Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2015:01

Publiceringsdatum: 2015-03-19

Referensår: 2015 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Ekonomi, Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande.

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna steg enligt Produktionsmedelprisindex med 0,8 % mellan januari 2014 och januari 2015. Under samma period sjönk Avräkningsprisindex med -6,0 %. Sjunkande avräkningspriser på mjölk bidrog mest till detta.

I senare led sjönk priserna enligt Produktionsprisindex för livsmedelsindustrin med -0,4 % medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel steg med 0,4 % mellan januari 2014 och januari 2015.

Rapporten

Metod och kvalitet

Hitta på sidan

Till toppen