Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2015:03

Publiceringsdatum: 2015-05-15

Referensår: 2015 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Ekonomi, Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande.

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna steg enligt Produktionsmedelprisindex (PM‑index) med 1,8 % mellan mars 2014 och mars 2015. Under samma period sjönk Avräkningsprisindex (A‑index) med -5,4 %. Sjunkande avräkningspriser på mjölk bidrog mest till detta.

I senare led sjönk priserna enligt Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI‑J) med -0,8 % medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI‑J) steg med 0,3 % mellan mars 2014 och mars 2015.

Rapporten

Metod och kvalitet

Hitta på sidan

Till toppen