Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2015:04

Publiceringsdatum: 2015-06-18

Referensår: 2015 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Ekonomi, Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande.

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna steg enligt Produktionsmedelprisindex (PM‑index) med 1,2 % mellan april 2014 och april 2015. Under samma period sjönk Avräkningspris­index (A‑index) med -4,8 %. Sjunkande avräkningspriser på spannmål och mjölk bidrog mest till detta.

I senare led sjönk priserna enligt Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI‑J) med -0,2 % medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI‑J) steg med 0,2 % mellan april 2014 och april 2015.

Rapporten

Metod och kvalitet

Hitta på sidan

Till toppen