Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2015:05

Publiceringsdatum: 2015-07-02

Referensår: 2015 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Ekonomi, Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Prisutveckling på livsmedelsområdet

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i detta Statistiska meddelande.

De genomsnittliga priserna för insatsvarorna steg enligt Produktionsmedelprisindex (PM‑index) med 1,1 % mellan maj 2014 och maj 2015. Under samma period sjönk Avräkningspris­index (A‑index) med -1,6 %. Sjunkande avräkningspriser på spannmål och mjölk bidrog mest till detta.

I senare led sjönk priserna enligt Producentprisindex för livsmedels­industrin (PPI‑J) med -0,6 % medan Konsument­prisindex för jordbruks­reglerade livsmedel (KPI‑J) steg med 0,6 % mellan maj 2014 och maj 2015.

Rapporten

Metod och kvalitet

Hitta på sidan

Till toppen