Om Jordbruksverkets officiella statistik

Officiell statistik publiceras av svenska myndigheter. All officiell statistik ska vara kostnadsfri och fritt tillgänglig i elektronisk form och ska dessutom ha tydliga beskrivningar av kvalitet och metoder.

Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik (SOS) är statistik som är särskilt viktig för att beskriva Sverige. Den bidrar till utvecklingen av vårt samhälle genom att vara objektiv och relevant.

Jordbruksverket är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom jordbruksområdet. Vi ansvarar bland annat för att statistiken är

  • objektiv
  • dokumenterad
  • kvalitetsdeklarerad.

Den officiella statistiken ska finnas tillgänglig på internet och du får använda den kostnadsfritt. All officiell statistik ska bära texten Sveriges officiella statistik och/eller märkas med symbolen.

Logotyp för Sveriges officiella statistik

Nätverk av myndigheter

Det finns ett trettiotal myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. SCB samordnar och stödjer systemet för den officiella statistiken.

Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats: www.scb.se/sos

Framtagning av officiell statistik hos Jordbruksverket

För den officiella statistiken som Jordbruksverket ansvarar för finns dokumentation kring kvalitetspolicy, statistiksekretess vid Jordbruksverket och Jordbruksverkets produktionsprocess för framtagning av officiell statistik.

Senast granskad: 2023-09-26