Om Jordbruksverkets officiella statistik

Officiell statistik publiceras av svenska myndigheter. All officiell statistik ska vara kostnadsfri och fritt tillgänglig i elektronisk form och ska dessutom ha tydliga beskrivningar av kvalitet och metoder.

Jordbruksverkets officiella statistik

Jordbruksverket är en av 29 statistikansvariga myndigheter i Sverige. Vi har i uppdrag att ta fram officiell statistik (SOS) på jordbrukets område. Syftet med att ta fram officiell statistik är att öka kunskapen om jordbruket i Sverige genom att tillhandahålla ett lättillgängligt och objektivt underlag för information, utredningar och forskning. Merparten av den statistik som vi tar fram är reglerad av EU. På EU‑nivå används statistiken för att utforma och utvärdera EU:s jordbrukspolitik.

Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik (SOS) är statistik som är särskilt viktig för att beskriva Sverige. Den bidrar till utvecklingen av vårt samhälle genom att vara objektiv och relevant.

Jordbruksverket är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom jordbruksområdet. Vi ansvarar bland annat för att statistiken är

  • objektiv
  • dokumenterad
  • kvalitetsdeklarerad.

Den officiella statistiken ska finnas tillgänglig på internet och du får använda den kostnadsfritt. All officiell statistik ska bära texten Sveriges officiella statistik och/eller märkas med symbolen.

Logotyp för Sveriges officiella statistik

Nätverk av myndigheter

Det finns ett trettiotal myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. SCB samordnar och stödjer systemet för den officiella statistiken.

Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats:

Framtagning av officiell statistik hos Jordbruksverket

För den officiella statistiken som Jordbruksverket ansvarar för finns dokumentation kring kvalitetspolicy, statistiksekretess vid Jordbruksverket och Jordbruksverkets produktionsprocess för framtagning av officiell statistik.

Senast granskad: 2023-12-19

Till toppen